Certyfikaty

 

Agencja Celna PRIMA jest posiadaczem pozwolenia AEO.

 

Dla nas jako agencji celnej posiadanie AEO, jest jedną z podstaw, bez której nie można prowadzić działalności w oparciu o oczekiwane na rynku rozwiązania. Wszystkie postępowania celne a w szczególności pozwolenia i uproszczenia wymagają spełnienia warunków jak dla AEO. Dlatego uzyskanie Świadectwa AEO stało się dla nas priorytetem. W czerwcu 2011 roku uzyskaliśmy status upoważnionego przedsiębiorcy w odniesieniu do uproszczeń celnych.